Onderhouds Abonnementen


CV Ketel onderhoud -

Om uw installatie zo goed mogelijk te laten werken is het onderhoud ervan van essentieel belang.
Om de levensduur en storingen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn service en onderhoud van groot belang.
Een goede onderhoudsbeurt zal uiteindelijk leiden tot besparing van kosten.

Wanneer er geen of slecht onderhoud aan uw CV-Ketel wordt uitgevoerd, kan het levensgevaarlijke gas koolmonoxide vrijkomen.
Voorkom daarom gevaarlijke situaties en sluit snel een onderhoudscontract af!

DNR Klimaat doet een jaarlijkse servicebeurt, dit in tegenstelling tot vele anderen bedrijven. 
Het onderhoud wordt uitgevoerd door gecertificeerde monteurs.
Zo worden defecte onderdelen tijdig vervangen, zodat storingen voorkomen worden.
Onderhoudscontracten worden alleen afgesloten in de regio Nissewaard.


Voor het onderhoud aan de CV-Ketel bieden wij 2 soorten abonnementen aan.
Dit kan gecombineerd worden met een airconditioning / mechanische ventilatie en/of warmtepomp.
Zo zijn uw installaties allemaal in 1x voorzien van de jaarlijkse onderhoudsbeurt. 


Gasketelwet :
Met ingaan van de nieuwe gasketelwet per 1 april 2023 zijn bedrijven bij wet verplicht gecertificeerd te zijn om aan een gasverbrandingstoestel te werken. DNR Klimaat is in het bezit van de benodigde certificaten en meetapparatuur om nieuwbouw, reparatie en onderhoud aan een gasverbrandingstoestel uit te mogen voeren. Hiervoor zijn wij in het bezit van het persoonscertificaat Vakmanschap CO en de bedrijfscertificering BRL K25000.
Na ieder onderhoud aan een gasverbrandingstoestel dient deze te worden afgemeld, dit bedrag a €12,75 euro wordt los van het abonnementstarief berekend.


De jaarlijkse CV-Ketel servicebeurt bevat :

 • Reinigen van de CV-ketel
 • Controleren van de afstellingen volgens fabrieksspecificaties
 • Zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Controleren van de appendages op juiste werking
 • Controleren van de gehele gasleiding op dichtheid
 • Visueel inspecteren van de luchttoevoer en aansluiting op het rookgasafvoerkanaal. 
 • Indien nodig bijvullen van de installatie.

Wij hebben 2 soorten onderhouds-abonnementen :


Gecombineerd met een CV-ketel abonnement :

Prijs :
Mechanische ventilatiebox    € 42,50
Airconditioning 1e binnendeel € 105,00
Per extra airco binnendeel € 62,50
Warmtepomp / wtw € 72,00

Airco onderhoud -

Bij het onderhoud aan de airconditioning wordt het volgende gedaan ;

 • Reinigen van de binnen-unit
 • Desinfecteren van de verdamper
 • Reinigen van de buitenunit
 • Controle op een goede werking en het meten van de temperatuur.

Airco onderhoud gecombineerd met een CV-Ketel abonnement :

Prijs :
Onderhoud airconditioning 1e binnendeel € 105,00
Onderhoud airconditioning extra binnendeel € 62,50

Airco onderhoud los (niet gecombineerd met een CV-ketel abonnement)

Prijs :
Onderhoud airconditioning 1e binnendeel € 143,00
Onderhoud airconditioning extra binnendeel € 94,50

* Prijzen gelden in 2024